Kariera 2

Nová pozícia - laminátor/ka
03. 03. 2021

Operátor výroby - laminátor/ka

Údaje o pracovnom mieste
Náplň (druh) práce

Hľadáme spoľahlivých a šikovných operátorov výroby – laminátorov
– na hlavný pracovný pomer
– práca na 3 zmeny

Nová pozícia - QMS Coordinator
13. 05. 2021

QMS Coordinator

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
– Implementovať a udržiavať systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, ISO TS 16 949, AS 9100, NASDAQ, ISO 14001
– Vypracovať, zavádzať a udržiavať procesy potrebné pre systém manažérstva kvality
– Oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou systému manažérstva kvality a s akoukoľvek potrebou zlepšenia
– Koordinovať a vykonávať interné a externé audity
– Navrhovať a implementovať nápravné opatrenia a kontrola ich plnenia s cieľom odstrániť systémové nedostatky
– Analyzovať sťažnosti zákazníkov
– Pripraviť mesačné správy kvality pre vedenie
– Zabezpečovať školenia pre nových spolupracovníkov

Nová pozícia - Inžinier kvality senior
13. 05. 2021

Inžinier kvality senior

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
– Plánovanie kvality automotive
– Komunikácia so zákazníkmi v oblasti vzorkovania a riešenia reklamácií
– Riadenie vzorkovania so zákazníkmi
– Účasť na školeniach
– Účasť na interných/externých auditoch a ich obhajoba
– Výsledky a vyhodnotenie ukazovateľov kvality (KPI) a návrh opatrení
– Analýza a riešenie problémov v oblasti kvality výrobkov v procese
– Analýza a riešenie zákazníckych reklamácií
– Preverenie a vyhodnotenie zákazníckych špecifikácií, implementácia týchto špecifikácií
– Reportovanie zákazníckych hodnotení a návrh opatrení
– Návrhy na zlepšenie v oblasti hodnotenia kvality výrobkov
– Dohľad a vyhodnocovanie efektívnosti nápravných opatrení
– Spolupráca s ostatnými oddeleniami v oblasti zabezpečenia kvality Podpora udržiavania SMK

Nová pozícia - Procesný inžinier
13. 05. 2021

Procesný inžinier

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
– Zodpovedá za správnosť dodržiavania určenej technológie, vypracovanie pracovných inštrukcií a všetkej podpornej dokumentácie neskôr používanej v procesoch sériovej výroby
– Zabezpečenie postupov v súlade s predpismi BOZP, Ochrany životného prostredia a systému riadenia kvality IATF 16949;
– Manažovanie rôznych procesov v sériovej výrobe a navývoji;
– Implementácia procesných parametrov do systému QAD:
– Príprava a aktualizácia PFC na základe výrobných procesov pre jednotlivé projekty; – Nastavenie procesov, postupov pre oddelenia s cieľom zdokonaliť znalosti a pracovné postupy
– Zvyšovanie efektivity a znižovanie zmätkovitosti v procesoch
– Účasť na poradách a prítomnosť pri oficiálnych a neoficiálnych návštevách týkajúcich sa nových aj už získaných projektov
– Vypracovávať v spolupráci s tímom FMEA analýzu rizík a následné opatrenia vyplývajúc z analýzy rizík. Dodržiava predpisy BOZP, PO a ochrany životného prostredia.