Výskum a vývoj v budúcnosti

Naša vízia budúcnosti

c2i vyvíja novú výrobnú technológiu a spôsoby konštrukčného dizajnu, ktorých cieľom je radikálne zníženie výrobných nákladov a zároveň pridanie ďalších inteligentných výhod. Zameriavame sa na inteligentný dizajn, nové materiály a vysokú úroveň automatizácie smerom k ucelenému prístupu k dodávateľskému reťazcu.

Aby sme mohli byť dôležitou súčasťou prevratných zmien v automobilovom priemysle v nasledujúcich 15 rokoch, keď hybridné vozidlá a elektromobily nahradia vo veľkej miere štandardné vozidlá, vyvíjame novú výrobnú technológiu a spôsoby konštrukčného dizajnu s cieľom radikálneho zníženia výrobných nákladov pri pridaní dodatočných inteligentných výhod. V srdci vývoja je filozofia výskumu a vývoja, ktorá sa systematicky zameriava na najvyššie náklady na súčasné technológie, pričom sa pozeráme z perspektívy dodávateľského reťazca so zameraním na inteligentný dizajn, nové materiály a vysokú úroveň automatizácie. Vďaka tomuto modernému prístupu je naším cieľom byť súčasťou navrhovania vozidiel už v počiatočných fázach vďaka podrobnému dizajnu komponentov a nahradzovanie štandardného uvažovania o kovovom vzhľade inteligentným prístupom 21. storočia, kde prevládajú zmiešané materiály.

viac » skryť »

Aktuálna situácia na trhu

V súčasnosti je uhlíkové vlákno materiálom uprednostňovaným pre nové modely civilných a vojenských lietadiel. V automobilovom priemysle je uhlíkové vlákno v súčasnosti materiálom používaným iba pre superšportové autá a formulu 1. Náročné regulačné požiadavky však nútia automobilový priemysel znižovať emisie CO2 a preto je prirodzenou voľbou znižovanie hmotnosti.

Odľahčovanie hrá významnú úlohu v leteckom priemysle. Viac ako 50 % hmotnosti lietadiel Airbus A350 a Boeing 787 pozostáva prevažne z uhlíkových kompozitných materiálov, pričom hliník, v minulosti najpoužívanejší materiál, je sekundárny materiál a predstavuje už menej ako 20 % celkovej hmotnosti. Prechod k uhlíkovému materiálu sa v leteckom priemysle už uskutočnil.
V automobilovom priemysle je uhlíkové vlákno v súčasnosti materiálom používaným iba pre superšportové autá a formulu 1. Náročné regulačné požiadavky však nútia automobilový priemysel znižovať emisie CO2 a okrem zlepšení prenosu sily je preto prirodzenou voľbou znižovanie hmotnosti. Navyše, elektromobily bojujú s nadváhou, ktorú budú kompenzovať použitím ľahkých materiálov. Aktuálnym obmedzením, ktoré bráni prijatiu uhlíkového vlákna v automobilovom priemysle, je hlavne cena.

viac » skryť »
By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.