Technológie

Prečo uhlík?

* je ľahší ako oceľ
* je ľahší ako plast
* je ľahší ako hliník
zníženie emisií CO2 v civilnom letectve

Vývoj produktov

Navrhujeme uhlíkové komponenty, pričom berieme do úvahy čo najvhodnejšie materiály a výrobné technológie vrátane kompletnej simulácie, napríklad statickej, dynamickej, analýzy nárazových skúšok a analýzy dosahu na chodcov.

read more »

Naši zákazníci nám dodajú základný dizajn svojich komponentov, štandardne vo forme A-surface komponentu v CAD spolu s požiadavkami na mechanickú časť, vzhľad, bezpečnosť a horľavosť. My navrhneme komponenty, pričom berieme do úvahy vyrobiteľnosť podľa štúdie DFM a pritom úzko spolupracujeme s klientom na možných zmenách dizajnu, ktoré by priniesli zníženie hmotnosti alebo nákladov. Dokážme zabezpečiť kompletné simulácie komponentu (statická, dynamická, nárazová skúška) a analýzu dosahu na chodcov. Okrem toho vyberáme tie najvhodnejšie materiály a výrobné technológie na základe našich rozsiahlych skúseností, čo nám umožňuje navrhovať komponenty čo najefektívnejším spôsobom - s hlavným zameraním na cenu a výkon. Na preverenie dizajnu sa všetky prototypy komponentov skúšajú.

Dizajn a výroba nástrojov

Interne navrhujeme a vyrábame nástroje a prípravky potrebné na výrobu, opracovanie a skompletizovanie našich komponentov. Naša nástrojáreň je vybavená množstvom CNC strojov s možnosťou 3- osového a 5-osového obrábania pre výrobu epoxidových foriem s rozmermi až 6 x 3 m a hliníkových nástrojov s rozmermi až 3 x 1,5 m.

read more »

Pre väčšie projekty s krátkym časovým rámcom využívame na výrobu nástrojov externých subdodávateľov, ktorí sa kvalifikovali na spoluprácu s c2i. Robíme 3D skenovanie každého nástroja a prípravku s cieľom kontroly presnosti pred použitím.

Výroba kompozitov

Vlastníme kompletné vybavenie na výrobu kompozitových komponentov, od rezania vláken, uloženia, vytvrdzovania, opracovania, lakovania, striekania až po uskutočnenie skúšok kvality a kompletizácie. Interne tiež vyrábame penové jadrá a voštiny.

Manažment kvality

c2i má pokročilý systém manažmentu kvality a jej výroba je certifikovaná spoločnosťou TUV Nord.

Technológie na výrobu kompozitov

Autokláv/PREPREG: štandardné technológie pre civilné letectvo, Formulu 1 a najvhodnejší spôsob výroby kozmetických dielov s uhlíkovým vzhľadom; výsledkom sú tie najľahšie možné komponenty s najlepším vizuálnym zarovnaním vláken.

(HP)RTM: používa sa v automobilovom priemysle; časy cyklu sú podstatne kratšie ako hodina..

Tlakové lisovanie PREPREG: použitie pre vysoké objemy v automobilovom a leteckom priemysle a tam, kde sa obrobený povrch vyžaduje na oboch stranách komponentu; časy cyklu sú v minútach.

Nafukovanie: na výrobu dutých, jednoliatych komponentov; najprv položíme do jednotlivých nástrojov predimpregnované vlákna, potom vložíme dušu, nástroj zatvoríme a počas vytvrdzovania dušu nafúkneme.

Naše vybavenie

Množstvo Prístroj Popis
7 5-osové frézy

Od 6 x 3 x 1,5 m
po 3 x 1,5 x 0,8 m (pre hliníkové nástroje)

2 3-osové frézy
4 Autoklávy

Vrátane 6 x 3 m a 5 x 2.5m Boeing spec D6-49327 REV.E

3 Rezače

Bullmer a Lectra vrátane aplikácie čiarových kódov

4 Lisy

120T 2000 x 600 x 1200
200T 2000 x 1000 x 1500
315T 2000 x 1000 x 1300
800T 2500 x 1500 x 1800

1 Vstrekovací lis RTM

Tartler 30 Bar

1 Lakovňa s 5 kabí­nami

Lakovanie – karbónový vzhľad

1 Lakovňa so 4 kabí­nami

Striekanie

1 3D merací prí­stroj

Carl Zeiss: 3 x 2,5 x 1,6m

1 3D skener

Steinbichler Comet

By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.