BOZP Technik SK

c2i s.r.o.
Druh pracovného pomeru
Plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
Od 1400 Euro + bonus v závislostí od vedomostí a skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

•  Vypracovanie základnej dokumentácie a pravidiel pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“),
• návrh politiky BOZP a program jej realizácie,
• registra rizík pre všetky činnosti vykonávané zamestnancami;
• systém pre poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
• bezpečnostno-technických predpisov;
• zásad a postupov v prípade výskytu nežiaducich udalostí (pracovný úraz)
• metodické usmerňovanie zamestnancov.
• Zisťovanie a hodnotenie rozborov príčin vzniku úrazov a nežiaducich udalostí, posudzovanie faktorov práce a vypracovávanie dokumentácie
• Spolupráca s komisiou BOZP, zástupcami zamestnancov pre BOZP, pracovnou zdravotnou službou, so štátnym odborným dozorom nad bezpečnosťou práce, orgánmi na ochranu zdravia ai.
• Školenia o ochrane pred požiarmi,
• spracovanie, aktualizovanie dokumentácie – Požiarna identifikačná karta, požiarny štatút organizácie, požiarne poplachové smernice a požiarne evakuačné plány a ostatnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi 
• kontrolná činnosť – zápisy v Požiarnej knihe (min. 1 x 3 mesiace), požiarne uzávery,
• poradenská činnosť v oblasti PO,
• určovať v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne dosiahnuté vzdelanie

Vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Pozícia vhodná pre absolventa

Nie

Zručnosti

  • Anglický jazyk - Mierne pokročilý
  • Microsoft Excel - Pokročilý
  • Microsoft PowerPoint - Pokročilý
  • Maďarský jazyk - Pokročilý

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• VŠ technického zamerania, 2. stupeň – odbor Bezpečnosť a ochrana zdravia (študijný program Integrovaná bezpečnosť)
• platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti ABT/BT
• platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti TPO
• MS Office a Internet
•flexibilita, precíznosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, rozhodnosť, tímovosť

Uchádzať sa »
By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.