Metrológ SK

c2i s.r.o.
Contract type
Plný úväzok
Salary
Od 1100 Eur + bonus v závislostí od poznatkov, znalostí a skúseností

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

 • Značenie a evidencia meradiel, správa meracích systémov, prístrojov, prípravkov, kontrolných prípravkov v stanovenom software
 • Analýzy a hodnotenie  meracích systémov, MSA, vyhodnotenie spôsobilosti meradiel, prípravkov
 • Zabezpečovanie kalibrácie meradiel podľa plánu, vedenie a archivovanie dokumentácie
 • Dohľad nad dodržiavaním noriem a právnych predpisov v súvislosti s metrológiou
 • Overuje , kontroluje meradlá, schvaľuje protokol o výsledkoch skúšok
 • Komunikácia s dodávateľmi, úradmi v oblasti metrológie
 • Účasť na školeniach
 • Účasť na interných/externých auditoch a ich obhajoba
 • Výsledky a vyhodnotenie ukazovateľov kvality (KPI) a návrh opatrení
 • Návrhy na zlepšenie v oblasti hodnotenia kvality výrobkov
 • Spolupráca s ostatnými oddeleniami v oblasti zabezpečenia kvality
 • Podpora udržiavania SMK, SEM
 • Dodržiavanie predpisov a smerníc BOZP a ochrany životného prostredia

Requirements for the employee

Minimum level of education

Stredoškolské s maturitou

Suitable for graduate

No

Skills

 • Anglický jazyk - Mierne pokročilý

Years of practise

1

Practice in sector

Prax v odbore metrológia

Personal prerequisites and skills

 • Vzdelanie technického zamerania,  certifikát v oblasti metrológie
 • Prax v odbore metrológia
 • Analytické a technické myslenie
 • Rozhodovanie, orientácia na ciele
APPLY NOW »
By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.