Teamleader výroby- 3 zmeny SK

c2i s.r.o. - Other
Contract type
Plný úväzok
Salary
od 900 Euro + mesačný výkonnostný bonus, 13.plat

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

- zodpovednosť za včasné a úplné poskytovanie informácií vo vzťahu k nadriadeným i podriadeným zamestnancom, okamžite komunikuje vzniknuté nepredvídané situácie s kompetentnými zamestnancami spoločnosti
- zodpovednosť za denné operatívne riadenie pridelenej zmeny pracovníkov výroby
- zodpovednosť za správne a včasné prideľovanie pracovných úloh jednotlivým podriadeným zamestnancom v súlade s výrobným plánom a technologickým postupom a kapacitou strojov
- zodpovednosť za včasné plnenie výrobného plánu danej zmeny v požadovanej kvalite a množstva
- zodpovednosť za dodržiavanie interných štandardov kvality výrobkov (znižovanie produkcie nepodarkov, kontrola prvého vyrobeného kusu výrobku, evidencia nezhodných kusov a ich viditeľná lokalizácia a označenie, kontrola dodržiavania štandardov kvality podriadenými zamestnancami)
- zodpovednosť za kontrolu a zabezpečenie manipulácie s odpadom, vedenie jeho evidencie
- koordinácia pracovných úloh a procesov s ohľadom na plynulý chod jednotlivých pracovných zmien
- zodpovednosť za zaškolenie nových zamestnancov a ich začlenenie na jednotlivé strediská a do výrobného procesu
- preverovanie dodržiavania pracovnej disciplíny a interných pravidiel spoločnosti podriadenými zamestnancami
- zabezpečenie dodržiavania pracovných, technologických a bezpečnostných predpisov
- zodpovednosť za dodržiavanie poriadku a čistoty vo výrobnej hale, šatniach, sociálnych priestorov
- sledovanie dochádzky zamestnancov na zmene a vedenie jej evidencie
- vyhodnocovanie osobných pracovných plánov operátorov, dielenských výrobných plánov
- poskytovanie potrebných informácií projektovemu manazerovi
- vykonávanie všetkých činností s ohľadom na neustále zlepšovanie výrobného procesu a zvyšovanie efektivity výroby, znižovanie produkcie odpadov z výroby a prestojov

Benefits

- Práca pre stabilnú spoločnosť

-Odmena za doporučenie kandidáta

- Firemné akcie

Requirements for the employee

Minimum level of education

Stredoškolské s maturitou

Suitable for graduate

No

Skills

  • Anglický jazyk - Pokročilý
  • Microsoft Word - Pokročilý
  • Microsoft Excel - Pokročilý
  • Maďarský jazyk - Mierne pokročilý

Years of practise

3

Personal prerequisites and skills

- skúsenosti s vedením ľudí
- analytické myslenie
- odolnosť voči stresu

APPLY NOW »
By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.