QMS Coordinator SK

c2i s.r.o. - Other
Contract type
Plný úväzok
Salary
Od 1500 Eur + bonus v závislostí od vedomostí a zručností

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

- Implementovať a udržiavať systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, ISO TS 16 949, AS 9100, NASDAQ, ISO 14001
- Vypracovať, zavádzať a udržiavať procesy potrebné pre systém manažérstva kvality
- Oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou systému manažérstva kvality a s akoukoľvek potrebou zlepšenia
- Koordinovať a vykonávať interné a externé audity
- Navrhovať a implementovať nápravné opatrenia a kontrola ich plnenia s cieľom odstrániť systémové nedostatky
- Analyzovať sťažnosti zákazníkov
- Pripraviť mesačné správy kvality pre vedenie
- Zabezpečovať školenia pre nových spolupracovníkov

Requirements for the employee

Minimum level of education

Vysokoškolské I. stupňa

Suitable for graduate

No

Skills

  • Anglický jazyk - Pokročilý
  • 8 D Report - Pokročilý
  • ISO 9001 - Pokročilý
  • ISO/TS 16949 - Pokročilý
  • ISO 14001 - Pokročilý

Years of practise

2

Practice in sector

Kvalita

Personal prerequisites and skills

- prax v oblasti kvality
- skúsenosti so zavádzaním systémov kvality
- skúsenosti so školením zamestnancov
- skúsenosti s riadením ľudí

APPLY NOW »
By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.